قیمت سیمان

سیمان قیمت
 • قیمت سیمان تیپ2 تهران (درب کارخانه) 50 کیلویی 59,000 ریال
 • قیمت سیمان آبیک تیپ1 (درب کارخانه) 50 کیلویی 56,000 ریال
  قیمت سیمان آبیک تیپ2 (درب کارخانه) 50 کیلویی 57,500 ریال
 • قیمت سیمان فیروزکوه تیپ2 (درب کارخانه) 50 کیلویی 49,000 ریال
 • قیمت سیمان آبیک تیپ1 (درب کارخانه) فله تنی --- ریال
  قیمت سیمان آبیک تیپ2 (درب کارخانه) فله تنی 1,050,000
 • قیمت سیمان سفید ساوه (درب کارخانه) 50 کیلویی 108,000 ریال
  قیمت سیمان پوزولانی ساوه (درب کارخانه) 50 کیلویی 49,500 ریال
 • قیمت سیمان پوزولانی ویژه خمسه (درب کارخانه) 46,500 ریال


بنر ویژه صفحه نرخ زنده بنر ویژه صفحه نرخ زنده
بنر ویژه صفحه نرخ زنده بنر ویژه صفحه نرخ زندهبه وقت قرائت نرخ ها قیمت روز میلگرد قیمت سیمان قیمت گچ قیمت آجر
درحال بارگذاری برای اولین بار می باشد درصورت ورود مجدد شما به این صفحه مدت زمان بارگذاری بسیار سریع تر خواهد بود
لطفا منتظر بمانید درحال آماده سازی سیستم قرائت خودکار نرخ ها
بطور پیش فرض هر یک دقیقه یک بار نرخ ها قرائت می شود.