:  
تعداد کل دستور آشپزی
52766 دستور در سایت بورس کالا
جديدترين ها
پربازديدترين


قیماق <- <- منوی اصلی
قیماق
 قیماق

قیماق  محصولات حیوانی بوده و که از سر شیر گاو و گوسفند بدست میاید . بیشتر مردم مالدار ما ان را تولید میدارند . زمانیکه گاو را دوشیدند . سر دیگ شیر را بسته و میگذارند روغن
اش جمع گردد . لایه چرب روی شیر تشکیل میگردد . همین روغن را از سر شیر نا جوش جمع میکنند بنام خام قیماق یاد میگردد . بعدا شیر را جوش داده و میگذارند روی شیر روغن اش جمع گردد .  سر شیر را از شیر جوش داده شده جمع میکنند بنام قیماق یاد میکنند .  گفته اند برای بدست آوردن قیماق روی شیر کمی نشایست میپاشند . قیماق افغانستان خیلی لذیذ بوده طوری من در هیچ جای دگر نظیرش را ندیدم . قیماق را صبحانه به مصرف میرسانند . روی قیماق بوره ّعلاوه نمودن با نان گرم نوش جان میکنند . قیماق و قیماق چای افغانستان خیلی مشهور و بی مانند است . قیماق با شیر یخ نیز مزه خاص خود را دارد :
هنگامی شیر یخ را آماده نمودند در بشقاب های کشیده و مقداری  بالای شیر یخ و هم مقداری طی بشقاب قیماق میریزند . از قیماق برای تهیه انواع کریم های بروی پودین نیز استفاده میکنند .

 
لباش چو قیماق شیره - طرز تهیه قیماق چای - قیماق شیره - قیماق شیره - طرز تهیه قیماق - قیماق هرچیزی که سر باشه مثل افغانستان - قيماق - تهیه قویماق - طرز تهیه ی قیماق - اسب قیماق - آموزش قیماق - غذا های افغانی اشپزی ملل - قیماق نذر بیبی سه شنبه - قیماق - طرز تهیه قیماخ - آموزش پختن قیماق - آموزش قیماق - طرزتهیه قیماق - طرز تهيه قيماق - طرز درست کردن قیماق - طرز تهیه قلماق - رزا منتظمی قیماق - طرز تهیه قیماغ - طرز تهیه قیماق شیر - تهيه قيماق - طرز تهيه قيماق - " تهیه قیماق" - طرزتهیه کاچی سیاه سرعین - طرزتهیه قیماق - طرز پخت قیماق - طرز تهیه ماست باشیر گاومیش - طرزتهيه غذاهاى افغانى - دستور قیماق - طرز تهیه قیماق - طرز تهیه قیماق شیر - طرز تهیه کاچی یا قیماق آذری - طرز تهیه سرشیر خانگی - http://www.boorsekala.com/cook/p/96/3791/ قیماق/ - طرز پختن قيماق - طرز تهیه قیماق - اموزش طرزتهيه قيماق - آموزش پخت قیماق - طرز تهیه قیماق - طرز تهیه سرشیر از شیر گاومیش - اسب عقاب خورزوق - اسب کره قیماق - طرز تهیه قیماخ شیر - درست کردن قیماخ - اموزش پخت قیماق - روش بدست اوردن کره از سر شیر - دستور تهیه قیماق - درست کردن قیماق - طرز پخت سرشیر - طرز تهيه قيماق خانگي - طرزتهیه سرشیرخانگی - طرز درست کردن سرشیر - طرز تهیه کره از سرشیر - طرز تهیه سرشیر - طرز تهیه ی فیماق - روش تهیه قیماق - سرشیر گاو - طريق جور كردن قيماق شير - طرزتهيه سرشير - روش تهيه سرشير - طرز تهیه ی سر شیر - طرز تهیه قیماق سرشیر - دستور پخت قیماق - طرز تهیه سر شیر - دستورتهیه قیماق - طرز تهيه ي قيماق - روش تهیه کره از سرشیر - روش درست کردن قیماق - روش درست کردن سرشیر - طرز تهيه سرشير - طرز تهيه ﻛﺎﭼﻲ ﻗﻳﻣﺎﻕ - طرز تهیه روغن از سرشیر - قیماق اسباب - تهيه سرشير - نحوی درست کردن سرشیر - روش تهیه سرشیر - اموزش درست کردن قیماق - قیماخ یا سر شیر - کاچی قیماق - طرزتهیه سرشیر - طرزدرست کردن قیماق - طرزدرست کردن ماست گاومیش - طرز گرفتن کره از شیر - قیماق چای - تهیه قیماق . - درست كردن قیماق - قیماق یا کاچی طرز درست کردن - قیماق شیر - سرشير گاوميش - هانی شف کاچی - درست کردن سرشیر - مواد لازم جهت تهیه قیماق - طرزتهيه سرشير خانگي - آموزش درست كردن قيماق - روش تهیه ی سر شیر - دستور پخت غیماق - ترز تهیه ی چای افغانی قیماق - طرز تهیه سر شیر محلی - تهیه سرشیر - طرزتهيهء كره حيواني از شير - طرزتهیه قیماخ - روش درست کردن قیماق - طریقه گرفتن سر شیر از شیر گوسفند - روش ها وآموزش تولید سرشیر - قیماق - طرز تهیه آموزش قیماق - قیماخ خانگی - ترزتهیه قیماف - آموزش درست کردن سرشیر - طرزتهیه روغن حیوانی ازسرشیر - طرزتهیه قیماق آذری - نحوه پختن سرشیر - پخت قیماق به روش ترکی - طرز تهیه قیماق یا اش کاچی - روش تهیه سر شیر - طرز تهیه قیماق یا کاچی - نحوه درست کردن سرشیر - ترکیبات قرص لاغری مهزل - درست كردن قيماخ - ادویه قیماق - طرز تهیه قیماف - طرزتهیه غیماق - درست كردن كاچيدرست كردن قيماق - سر شیر سرعین - طرز تهیه ی قیماغ - کره گرفتن ازسرشیر - تهیه قیماخ - طرزتهیه کاچی باشیر - مواد لازم برای شیر یخ افغانی - آشپزی با سرشیر - طرز تهیه کره حیوانی ازسرشیر - روش تولید قیماق در اردبیل - طريقه شير يخ افغانى - روش گرفتن سرشیر غیماق - طرز تهیه و درست کردن قیماق - طرز تهیه سر شیر - آموزش تهیه سرشیر - سرشیر گوسفند - طرز تهیه غیماق - گرفتن قیماق شیر - طرزتهىه گرفتن سرشىرشىر - طرز تهیه کره خانگی از سرشیر - طرز پخت قيماق - اسباب قیماق - نحوه تهيه قيماق - طرز پخت قىماخ - اموزش درست کردن سر شیر گاو - طرزه تهیه قیماق - ترز تهیه ی قیماق - اپارات اسب کرد قیماق - طرز تهیه کاچی بیبی سه شنبه - درست کردن کاچی - طرزپخت قیماخ - طريقه بخت اش قيماق تركي - نحوه تهیه سرشیر - طرزتهیه پودین - طریقه جورکردن کریم کیک - طرز درست کردن سرشير - درست کردن قیماغ - روش تهیه سرشیر یا قیماق - طرز پخت قویماق در اردبیل - طرز تهیه روغن حیوانی از سرشیر - طرز درست کردن قیماق چای - سرشیر خانگی - طرز تهیه فیماق - طرز تهیه قیماق محلی - طرزدرست کردن کاچی - قیماق آذری - قیماخ آذری - "کاچی باشیر" - طرز تهیه ی سرشیر محلی برای فروش - سرشیرگاو - کاچی یا غیماق - تولید قیماق - طرزتهیه سرشیر برای فروش - روش گرفتن سرشیر - طرز درست کردن سرشیر - دانلودطرزتهیه کاچی.اپارات - طرز درست کردن قیماغ - گرفتن کره خانگی ازسرشیر - درست کردن قیماق با شیر - تهیه ی درست کردن قیماق - روش تهیه ی سرشیر - قیماغ - روش بدست سرشير - ﻃﺮﺯﻱ ﻛﻴﻚ ﻗﻴﻤﺎﻗﻲ اﻓﻐﺎﻥ ﻓﻮﺩ - طرزتهیه سر شیر با شیرمحلی - گرفتن سرشیر از شیر خام - غیماق - گرفتن کره از سر شیر پخته - روش درست کردن کاچی قویماق - گرفتن كره ازسر شير - طرزتهیه سرشیرمحلی - تولید قیماق به روش صنعتی - روش بدست اوردن کره حیوانی - اموزش قیماغ - روش تولید سرشیر - طرز تهيه غذاى افغانى قيماق - تهیه کره از سرشیر - قیماق اسباب طزز - طرز کریم کیک جور کردن - نحوه سرشیر گرفتن - تهيه قيماخ - کریم کیک از قیماق - روش تهيه قىماق - روش گرفتن سرشيرازشير - طرز تهیه سرشیر سرعین - درست کردن سرشیر - طرز تهیه سرشیر پخته - تهیه آش قیماق - طرزتهیه قیماغ - طرز تهیه قیماق افغانی - طریقه درست کردن قیماق - قویماق - روش گرفتن سر شیر - طریقه گرفتن سرشیر - ادویه قیماق (مخصوص کاچی ) - دستور قىماق - طرز تهیه ی آش قیماغ - نحوه گرفتن سرشیر - آموزش درست کردن کاچی آپارات - سرشير - طرزتهیه کاچی سفره بیبی سه شنبه - چگونگی به دست اوردن کره ازسرشیر - روش پخت آذری قیماق - طرز تهیه قیماخ کردها - طرزتهیه روغن حیوانی از سرشیر - تهیه سرشیر گاو - اموزش گرفتن سرشیر - طرز تهيه سرشيرازشير - روش گرفتن سرشىر - طرز تهیه کیماق یا سرشیر محلی - درست کردن سر شیر - طرز نهیه فیماق - طرز پخت قیماق ترکی - طریقه درست کردن سرشیر سرعین - طرزتهیه قیماق خانگی - سر شیر - طرزتهیه‌سرشیر - تهيه قيماغ - طرز تهیه شیر یخ افغانی - تولید سرشیر - جور کردن قیماق - سرشیر قیماق خانگی - طرزدرست کردن سرشیرمحلی - طریقه درست کردن سرشیرمحلی - قیماق کاچی اموزش - اموزش درست کردن سر شیر - طریقه گرفتن قیماق - اموزش سرشیرخانگی - روغن گرفتن از سرشیر - طریفه بدست آوردن کره از ماست محلی - طرزتهیه قیماق لری - طرز تهيه قيماخ - قيماق كردي - طرزتهیه ی کره کرمانشاهی از سرشیر - روغن حیوانی ازسرشیر - نحوه ی درست کردن کره از سرشیر - طرز تهیه قیماق به روش کرمانشاهی - طرز تهیه قیماق اذری - شیر یخ افغانی - طرزدرست کردن قویماق - نحوه پختن قیماق - طرز تهیه سر شیر خانگی - طرز گرفتن سرشیر - روغن گرفتن از سرشیر - روغن گرفتن از قیماق شیر - نحوه تولید قیماق در ترکیه - آش قيماغ - طرز تهیه قیماق کرماشاهی - طرز تهیه ی قیماق محلی - طریق درست کردن سرشیر دراردبیل - طریقه سرشیر گرفتن از شیر - طرز تهیه قیماق با شیر گوسفندی - طرز تشکیل سر شیر - طرز تهیه قیماق سرشیر - طرزتهیه قویماق - کریم افغانی برای کریم لول - قيماخ - چگونگی تولید سرشیر در اردبیل - طرز تهیه قیماق سرشیر - نحوه گرفتن سرشیر از شیر گاو میش - طرز تهیه قیماخ محلی از شیر گاو - نحوه گرفتن سر شیر از شیر - قیماخ - آموزش تهیه ی سرشیر سرعین - گرفتن روغن ازسرشیر - اموزش درست کردن قىماخ غذایی محلی کردستان - انواع قیماق - طریقه به دست آوردن سر شیر - نحوه گرفتن کره سرشیر - طرز درست كردن سرشير - طریقه درست کردن سرشیر صنعتی - كاچيدرست كردن - طرز تهيه قيماغ - مراحل تبدیل کره ازسرشیر - طرزتهیه سرشیراردب - طرزدرست کردن سرشیر - طرز بحت اش ماست - طرز تهیه کاچی افغانی - اموزش قيماخ غذاي محلي كردستان - اموزش قيماخ - طرز تهیه قیماق سرشیر چرب - طرز تهىه قىماخ اذرباىجان - طرز تهیه کاچی یا قیماق از طریق اپارات - قیماق بی بی سه شنبه - نحوه گرفتن سرشیر از شیر - طرزتهیه ی قیماق همدانی - طرز تهیه سرشیر (قیماق) - طرزتهیه سر شیر - طرزتهیه سرشیر صبحانه - طریقه درست کردن سرشیر صنعتی - طریق ساختن قیماق - آموزش گرفتن سرشیر اردبیل - طرز پختن کاچی کرماشاهی - روش تهیه قیماق کرمانشاه - قلماق شیر - نحوه تهیه روغن از سرشیر - اموزش درستکردن سرشىر - طریقه ی گرفتن سرشیر گاومیش - آموزش گرفتن سر شیر - نحوه تهیه سرشیر شیر گاو - تهیه کردن کاچی افعانی - گرفتن سرشیر - طرز تهیه قیماق ترکی - تهیه کره از سرشیر در منزل - طریقه بدست آوردن سرشیر - آموزش تهیه سرشیر محلی در منزل تصاویر مراحل - آموزش تهیه قیماق از شیر گاوی - بدست اوردن سرشیر - قرماق شیر - تهیه سرشیر صنعتی - طرز تهیه سرشیر صنعتی - درست کردن سرشیر گاو میش - سرشیر صنعتی - طرز ذرست کردن قیماق از سر شیر - قییرمق ترکی - روش تولی سرشیر - طرز تهیه ی سرشیر - گرفتن روغن از سرشیر - طریقه روغن گرفتن از سرشیر - ﻃﺮﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻗﻴﻤﺎﻕ ﺗﺮﻛﻲ - اموزش کاچی افغانی - جور کردن قیماق صبحانه - نحوه بستن قیماق روی ماست - گرفتنسرشیرازشیر - شربت تمشك - اموزش درست کردن سرشیر - طرزتهيه درست کردن غيماق - طرز تهیه قیماق با شیر - ترزتهیه قیماق - تهیه روغن از سرشیر - طرز تهیه قیماق کردستان - ﻃﺮﺯﺗهیه غیﻣﺎﻕ - طرز تهیه سرشیر قیماق - قیماخ ویکی - قیماق لری - طرز درست کردن سرشیرمحلی - طرز تهیه سرشیر اپارات - روش درست کردن سرشیر سرعین - تهیه روغن از سرشیر - نحوه درست کردن قیماق با شیر - سرشیرصنعتی - قیماق کرمانشاهی - طرز تهیه ی قیماغ کردستان - سرشیرخانگی - روش پخت قیماق اردبیل - تهیهروغن از سر شیر - آپارات سرشیرگرفتن - دستو ر كره ازسرشير - طرز تهیه قیماق کرمانشاهی - کاچی کرمانشاهی - طرز تهیه سرشیر اردبیل - روش تهیه روغن ازسرشیر - قیماق گاو - طرز گرفتن.سر شیر گاومیش - درست کردن کره ازسرشیر - طرزتهیه سرشیربرای مغازه - طرزتهیه خامه ازسرشیر - گرفتن روغن حیوانی ازسرشیر - قیماق قیماخ - روغن ازسرشیر - قیماخ. - مواد غیماق - طرز تهيه قرماق - Tarze tahiye anvae deser -