:  
تعداد کل دستور آشپزی
52766 دستور در سایت بورس کالا
جديدترين ها
پربازديدترين


مربای گلابی درسته <- <- منوی اصلی
مربای گلابی درسته
 مربای گلابی  درسته

مواد لازم :

گلابی ۱ کیلو
شکر ۱ کیلو
آب لیموی تازه ۲ قاشق

طرز تهیه :

گلابی راپوست بگيريد و با گلابی پاک کن تخم آن رادرآوريد. آب بکشيد ودرديگ بگذاريد. نيمي ازشکرراروي آن بريزيد، زيروروکنيدويک شب بخوابانيد؛ سپس ديگ راروي آتش ملايم بگذاريد تا گلابی بلوري شود، آنگاه باقي شکروآب ليمورااضافه کنيد وآهسته هم بزنيد. بگذاريد شهد مرباقوام بيايد. اگرشهد سفت درآمد اندگي آب جوش اضافه کنيد.
 - اگريک ورقه آهن روي آتش بگذاريد تاسرخ شود و گلابی مرباشده خنک رابرداريدويک ورآن راروي آهن داغ بماليد، يک ور گلابی رنگ مي گيرد ومانند گلابی پوست نگرفته دورنگ مي شود.
 - مي توان ته گلابی راباهمان تکه اي که ازآن برمي داريم بست ودرسوراخ وسط گلابی اندگي هل يا دارچين ساييده يايک دانه ميخک گذاشت.

 
مرباى گلابى - طرزتهیه مرباگلابی - طرز تهیه مرباگلابی -