:  


جدیدترین های بورس اوراق بهادار
جدیدترین اخبار
 • معامله 475 ميليون سهم
  در پايان معاملات تالار هاي بورس اوراق بهادار مورخ شنبه 6 ارديبهشت ماه، تعداد 475 ميليون سهم به ارزش بيش از 1هزارو 740 ميليارد ريال در 55 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت. ...

  بورس
 • ارديبهشت ماه انجام مي شود: برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي
  بورس تهران با همكاري دانشگاه صنعتي شريف، دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي برگزار مي کند.   به گزارش روابط عمومي بورس تهران، بنابر اعلام مديريت توسعه فرهنگ سرمايه‌گذاري، بورس تهران با همكاري ...

  بورس
 • خريد 1175 ميليون سهم
  در پايان معاملات تالار هاي بورس اوراق بهادار مورخ يکشنبه 7 ارديبهشت ماه، تعداد 1175ميليون سهم به ارزش بيش از 3هزارو 527 ميليارد ريال در 96 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت. ...

  بورس
 • معامله 695 ميليون سهم
  در پايان معاملات تالار هاي بورس اوراق بهادار مورخ دوشنبه 8 ارديبهشت ماه، تعداد 695 ميليون سهم به ارزش بيش از 2هزارو 654 ميليارد ريال در 78 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت. ...

  بورس
 • معامله 647 ميليون سهم
  سه شنبه 9 ارديبهشت ماه - در پايان معاملات تالار هاي بورس اوراق بهادار، تعداد 647 ميليون برگ سهم و حق تقدم به ارزش بيش از 2هزار و 455 ميليارد ريال در 71 هزار و ...

  بورس
 • ديدار مديران عامل بورس تهران و اسلام آباد در تالار حافظ
  روز سه شنبه مورخ 9 ارديبهشت ماه مديرعامل بورس تهران ميزبان مديرعامل بورس اسلام آباد بود.   به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بورس، دکتر حسن قاليباف اصل مديرعامل بورس ...

  بورس
 • معامله 687 ميليون سهم
  در پايان معاملات تالار هاي بورس اوراق بهادار مورخ چهارشنبه 10 ارديبهشت ماه، تعداد 687 ميليون سهم به ارزش بيش از 2هزارو 79 ميليارد ريال در 62 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت. ...

  بورس
 • برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي
  بورس تهران با همکاري دانشگاه صنعتي شريف دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي برگزار مي کند.   به گزارش روابط عمومي بورس تهران، بنابر اعلام مديريت توسعه فرهنگ سرمايه‌گذاري، بورس تهران با همكاري دانشگاه ...

  بورس
 • آمار معاملات هفتگي تالار شيشه اي
  در پايان هفته منتهي به 10 ارديبهشت ماه، شاخص کل با 87/ 2 درصد افزايش روبرو شد.   به گزارش روابط عمومي بورس تهران، در پايان معاملات اين هفته شاخص کل ...

  بورس
 • جابه جايي 543 ميليون سهم
  در پايان معاملات تالار هاي بورس اوراق بهادار مورخ سه شنبه 26 فروردين ماه، تعداد 543 ميليون سهم به ارزش بيش از 1هزارو 739 ميليارد ريال در 73 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت. ...

  بورس
 • معامله 358 ميليون سهم
  چهارشنبه 27 فروردين ماه - در پايان معاملات تالار هاي بورس اوراق بهادار، تعداد 358 ميليون برگ سهم و حق تقدم به ارزش بيش از 1163 ميليارد ريال در 56 هزار و 498 دفعه مورد ...

  بورس
 • بازديد جمعي از سرمايه گذاران خارجي از بورس تهران
  نمايندگان انجمن فعال در بازارهاي مالي بين المللي از بورس تهران بازديد كردند. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بورس تهران – روز چهارشنبه 27 فروردين 93 ، تعداد ...

  بورس
 • آمار معاملات هفتگي تالار شيشه اي
  در پايان هفته منتهي به 27 فروردين ماه، شاخص کل با (21 /4) درصد کاهش روبرو شد.     به گزارش روابط عمومي بورس تهران، در پايان معاملات هفته منتهي به 27 ...

  بورس
 • معامله 196 ميليون سهم
  شنبه 30 فروردين ماه - در پايان معاملات تالار هاي بورس اوراق بهادار، تعداد 196 ميليون برگ سهم و حق تقدم به ارزش بيش از 701 ميليارد ريال در26 هزار و 414 دفعه مورد معامله ...

  بورس
 • جا به جايي 310 ميليون سهم
  يكشنبه 31 فروردين ماه - در پايان معاملات تالار هاي بورس اوراق بهادار، تعداد 310 ميليون برگ سهم و حق تقدم به ارزش بيش از 1012 ميليارد ريال در43 هزار و 295 دفعه مورد معامله ...

  بورس